Умова завдання:

2Б.
Ребро правильного тетраедра дорівнює 12 дм. Обчисли площу повної поверхні.
 
Відповідь: площа поверхні дорівнює  3 дм2