Умова завдання:

1Б.
В одній з граней двогранного кута дано точки \(A\) і \(B\), які від ребра цього кута знаходяться на відстані відповідно 5 cm і 10 cm. Відстань від точки \(A\) до другої грані кута 3 cm. Розрахуй відстань від точки \(B\) до другої грані кута?
 
Kakts_05.png
 
Відстань від точки \(B\) до другої грані кута  cm.