Умова завдання:

1Б.
Пряма a перетинає площину β в точці \(C\), і утворює з площиною кут 30°.
Pa, точка \(R\) — проекція точки \(P\) на площину βPC=16 см. Знайди \(PR\).
 
\(PR\)\(=\) см