Теорія:

Похилою, проведеною з даної точки до даної площини, називається будь-який відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини, який не є перпендикуляром до площини.
Кінець відрізка, що лежить в площині, називається основою похилої.
Paralelograms šablons.jpg
 
\(AB\) — похила.
\(B\) — основа похилої.
  
Перпендикуляром, проведеним з даної точки до даної площини, називається відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини і лежить на прямій, перпендикулярній площині.
 Кінець цього відрізка, що лежить в площині, називається основою перпендикуляра.
Paralelograms šablons - Copy.jpg
\(AC\) — перпендикуляр.
\(C\) — основан перпендикуляра.
 
Відстанню від точки до площини називається довжина перпендикуляра, проведеного з цієї точки до площини.
 
Відрізок, що сполучає основи перпендикуляра і похилої, проведених з однієї і тієї ж точки, називається проекцією похилої.
Paralelograms šablons - Copy - Copy.jpg
\(CB\) — проекця похилої \(AB\) на площину α.
Трикутник \(ABC\) прямокутний.
 
Кутом між похилою і площиною називається кут між цією похилою і її проекцією на площину.
 
Paralelograms šablons - Copy - Copy - Copy.jpg
\(CBA\) — кут між похилою \(AB\) і площиною α.
 
Paralelograms šablons - Copy - Copy - Copy (2).jpg 
Якщо \(AD > AB\), то \(DC > BC\)
 
Якщо з даної точки до даної площини провести кілька похилих, то більшій похилій відповідає більша проекція.
\(DAB\) — кут між похилими
\(DCB\) — кут між проекціями
Відрізок \(DB\) — відстань між основами похилих.