Умова завдання:

3Б.
Довжина відрізка \(VB\) дорівнює 72 м. Він перетинає площину в точці \(O\). Відстань від кінців відрізка до площини відповідно дорівнює 5 м і 2 м. Знайди гострий кут, який утворює відрізок \(VB\) з площиною.


Відрізок з площиною утворює кут °

Додаткове питання:
Відрізок \(VB\) точкою \(O\) ділиться на відрізки i2 м і  i2 м  
 
(першою пиши довжину меншого відрізка)