Умова завдання:

2Б.
Plakne_1taisne_perp.png
Проведена до площини перпендикулярна пряма перетинає площину в точці \(O\).
На прямій відкладено відрізок \(AD\), точка \(O\) є серединною точкою цього відрізка.
Визнач вид і периметр трикутника \(ABD\), якщо \(AD =\) 15 см, а \(OB =\) 3 см (відповідь округли до однієї десятої).
 
Відповідь:
1. ΔABD —
2. PABD=  см