Умова завдання:

2,5Б.
Plakne_2taisnes.png
Дві прямі утворюють прямий кут з площиною α.
Довжина відрізка \(KN =\) 96,5 cm , довжина відрізка\(LM =\) 56,5 см. 
Визнач відстаньKL, якщо NM\(=\)9 см.
 
KL\(=\) см