Умова завдання:

3Б.
Дано паралелепіпед ABCDA1B1C1D1.
 
Який з даних векторів дорівнює сумі векторів D1A1 і BA1?