Умова завдання:

4Б.
 
Cub_11.png
Дано куб, діагоналі якого перетинаються в точці \(O\).
 
Які числові коефіцієнти пропущені в рівностях?
 
1. CA\(=\)AC
2. AO\(=\)AC1
3. BD\(=\)OD
4. KK1\(=\)OK