Умова завдання:

6Б.
Три некомпланарних вектори a, b і c розміщені на ребрах куба із спільною вершиною. Точка \(E\) ділить ребро \(AB\) так, що AE:ED=7:3, а точка \(F\) ребро CC1 так, що CF:FC1=3:2.
 
Cub_08.png
 
Розклади за векторами a, b і c вектори DE і EF.
 
DE\(=\)a\(+\)b\(+\)c
 
EF\(=\)a\(+\)b\(+\)c