Умова завдання:

3Б.
Дано куб ABCDA1B1C1D1 з довжиною ребра 10 cm. На трьох ребрах із спільною вершиною дано три некомпланарних вектора.
Cub_03.png
Визнач довжину векторів (результат округли до десятих):
 
1. d=a+b= cm.
 
2. e=b+c+a=cm.
 
3. f=ac+b=cm.