Умова завдання:

1Б.
Дано правильну шестикутну призму.
9.png
Відомо що \(O\) і O1 — центри кіл, описаних біля основ. AF=3
   SBB1D1D=16
 
Знайди AO1. Відповідь округли до сотих.