Теорія:

Коли ми казали про вектори на площині, відзначали, що чимало фізичних величин, наприклад сила, переміщення, швидкість, є векторними величинами. При вивченні магнітних явищ з'являються нові приклади векторних величин.

1.Вектори напруженості електричного поля в кожній точці простору характеризують електричне поле, створюване в просторі зарядами.

Приклад:

Вектори напруженості електричного поля позитивного точкового заряду.

 

2. Вектор магнітної індукції в кожній точці простору характеризує магнітне поле, яке створює електричний струм (направлений рух зарядів).

Приклад:

Вектори магнітної індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом.