Умова завдання:

4Б.
Дано координати трьох точок A=1;2;2, B=1;4;2 і C=3;8;8.
Обчисли медіани \(AD, BE, CF\) трикутника \(ABC\).
 
Відповідь: AD=iBE=iCF=i

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: