Теорія:

tajmahal.jpg
 
Рух у просторі визначається так само, як і на площині.
Рухом називається перетворення, при якому зберігаються відстані між точками.
Під рухом простору розуміється відображення простору на себе, при якому будь-які дві точки A і B переходять (відображаються) в якісь точки A1 і B1 так, що AB=A1B1.
 
Іншими словами, рух простору - це відображення простору на себе, що зберігає відстані між точками. Так само, як і для руху на площині, доводиться, що:
При русі у просторі
 
- Прямі переходять у прямі,
- Напівпрямі — у напівпрямі,
- Відрізки — у відрізки,
- Зберігаються кути між прямими.
Зверни увагу!
Новою властивістю руху у просторі є те, що рух переводить площини в площини.
У просторі, так само як і на площині, дві фігури називаються рівними, якщо вони сполучаються рухом.
Види руху у просторі
1. Центральна симетрія (симетрія відносно точки):
Centr_sim.png
 
2. Осьова симетрія (симетрія відносно прямої):
Aks_sim.png
 
3. Дзеркальна симетрія (симетрія відносно площини):
Pl_sim.png
 
4. Паралельний перенос (точки переносяться на даний вектор):
Parnese.png
 
5. Поворот на даний кут навколо даної точки:
Pagr.png