Умова завдання:

7Б.
У координатній системі дано точку A6;16;17.
Визначи координати точок, в які переходить точка \(A\) в…
 
1. …центральної симетрії відносно початку координат: i;i;i
 
2. …осьової симетрії відносно
 
осі \(Ox\): i;i;i
 
осі \(Oy\): i;i;i
 
осі \(Oz\): i;i;i
 
3 …в дзеркальній симетрії щодо
 
координатної площини \((xOy)\): i;i;i
 
координатної площини \((yOz)\): i;i;i
 
координатної площини \((xOz)\): i;i;i