Умова завдання:

4Б.
Граніα іβ двогранного кута симетричні відносно площини симетрії γ. Відомо, що точка \(A\) знаходиться у площиніα на відстані 9 від ребра двогранного кута і на відстані 4 від площини симетріїγ.
 
1) Визначи косинус двогранного кута ϕ.
(Відповідь введи як не скорочений дріб, для знака відповіді окреме поле, в яке введи знак тільки для від'ємних відповідей.)
  
cosϕ=iii
  
2) Визначи вид двогранного кута: