Умова завдання:

3Б.
Дано вектори a-5;3;-6 і b6;3;-3.
Визнач, який кут утворений цими векторами.