Умова завдання:

2Б.
У кулю вписано циліндр, діагональ осьового перерізу якого нахилена до площини основи під кутом 63°. Обчислити радіус і об'єм кулі, якщо висота циліндра дорівнює  6 см.
 
Радіус кулі дорівнює
 
Об'єм кулі дорівнює V=iπsin363°см3