Умова завдання:

2Б.
Площі основ зрізаного конуса дорівнюють 4πсм2 і 36π  см2; об'єм дорівнює 208π3см3. Обчислити висоту зрізаного конуса.
  
H=iсм