Умова завдання:

3Б.
В системі координат задано три точки: A2;2,6; B4;2,6; C2;14,6. Обчислити об'єм тіла, отриманого обертанням трикутника ABC навколо осі ординат.
  
V=iπ

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: