Умова завдання:

3Б.
Конус перетнуто площиною, яка перпендикулярна висоті конуса і ділить її на відрізки у відношенні \(1 :\) 2, рахуючи від вершини.
Площа перерізу дорівнює 7π.
Обчисли площу основи конуса.
 
konuss eksam 1.JPG
 
Відповідь: площа основи конуса дорівнює π.