Умова завдання:

2Б.
Відомо, що площа основи конуса Sосн.=225π кв.од.вим.
Визначи площу бічної поверхні конуса, якщо осьовий переріз конуса — рівносторонній трикутник.
 
Відповідь: π кв.од.вим.