Умова завдання:

2Б.
Відрізок \(EB\) — діаметр сфери. Визнач радіус сфери \(R\) і напиши рівняння сфери, якщо дано координати точок E5;1;5 і B1;5;1.
 
1. \(R = \)
 
2. xi2+yi2+zi2=i