Умова завдання:

3Б.
1. Визнач координати центру сфери і радіус, якщо дано рівняння сфери:
 
x22x+y2+z2-8=0
 
Центр \(O\)i;i;i
Радіус \(R = \)
 
2. Напиши рівняння сфери, якщо відомі координати центру O0;1;2 і координати точки B2;2;0, яка знаходиться на сфері:
 
xii2+yii2+zii2=i