Умова завдання:

4Б.
Дано сферу і її дотичну площину.
У площині знаходиться точка; через неї і центр сфери проведена пряма.
Ця пряма утворює з дотичною площиною кут 20°. Радіус даної сфери — \(R\).
Виразіть через \(R\) відстань даної точки до поверхні сфери.
 
(Введи округлену до сотих відповідь).
 
Відповіді: відстань точки до поверхні сфери: iR.