Умова завдання:

3Б.
Куля описана навколо рівностороннього конуса (осьовий переріз — рівносторонній трикутник). 
Знайди радіус кулі, якщо твірна конуса дорівнює 30 см.
 
Відповідь: радіус кулі дорівнює 3 см.