Умова завдання:

5Б.
Через твірну циліндра проведено два взаємно перпендикулярних перерізи з однаковою площею — 65 кв.од.вим.
Визначи площу осьового перерізу циліндра.
 
Відповідь: площа осьового перерізу дорівнює ii кв.од.вим.