Теорія:

Порівняння геометричних фігур
У геометрії дві фігури, що мають однакову форму і однакові розміри, називають рівними.
 
Savietot.jpg
 
Порівняння дозволяє судити про рівність фігур. Накладання — один зі способів порівняти фігури.
Якщо дві геометричні фігури вдається поєднати накладенням, вони рівні.
Порівняння відрізків і кутів
Як відбувається накладання відрізків\(AB\) і \(CD\)?
Кінець \(A\) одного відрізка суміщується з кінцем \(C\) другого відрізка. Якщо суміщаються й інші кінцй \(B\) і \(D\), то ці відрізки рівні: \(AB\)\(=\)\(CD\).
Nogriezni_savieto1.png
Якщо кінці відрізків не суміщаються, то один відрізок менше за другий, і цей факт записують так само, як при порівнянні чисел: AB<CD.
Nogriezni_savieto2.png
Якщо сумістити один кінець відрізка з другим, то одну половину відрізка буде поєднано з другою.
Точку, яка ділить відрізок на дві рівні частини, называють серединою відрізка.
Nogriezni_91.png
Якщо точка \(K\) — середина відрізка\(JL\), то\(JK\)\(=\)\(KL\).
 
Як відбувається накладання кутів ABC і MNK?
Вершину \(B\) одного кута сумістити з вершиною \(N\) другого кута і сторону \(BA\) одного кута сумістити на сторону \(NM\) другого кута так, щоб інші сторони, \(BC\) і \(NK\), були по один бік від суміщених сторін. Якщо співпадуть і інші сторони, то кути рівні: ABC \(=\) MNK.
Lenkis_savieto1.png
Якщо ні, то один кут менше іншого.
ABC\(<\)MNK.
Lenkis_savieto2.png
Промінь, що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл, називається бісектрисою кута.
Lenki_bisektr.png
 
Якщо скласти кут ECD за бісектрисою \(CG\), то обидві сторони кута сумістяться, що свідчить про рівність кутів: ECG=GCD.