Умова завдання:

1Б.
Відомо: MLK=151°.

Даний кут є кутом трикутника\(MLK\).
 
вид трикутника \(MLK\):