Умова завдання:

5Б.
У нас є два трикутника \(KLO\)  і  \( GMO\).
Точка перетину \(O\) — серединна точка для обох відрізків\(KG\) і \(LM\).
Знайди величину кутівK іL в трикутнику\(KLO\), якщоM\(=\)48° іG\(=\)50°.
 
 \(M\)                                                                                                \(G\)
   Trijst_vien_paz11.png
\(K\)                                                                                                     \(L\)
 
А.Так як відрізки діляться навпіл, то ...
 
1. Сторона \(LO\) у трикутнику\(KLO\) рівна стороні у трикутнику ;
 
2. Сторона \(KO\) у трикутнику\(KLO\) рівна стороні у трикутнику .
 
Кут \(LOK\) рівний куту  як вертикальний кут.
За першою ознакою рівності трикутників трикутник\(KLO\) рівний з трикутником .
 
Б. У рівних трикутниках відповідні кути рівні.
У цих трикутниках відповідні кутиKі, Lі .
K\(=\)°
L\(=\)°

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: