Теорія:

Чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні, називається паралелограмом.
paralelograms.jpg
Властивості паралелограма
1. Протилежні сторони паралелограма рівні:
\(AB = DC\),  \(BC = AD\)
paralelograms 2.jpg
 
2. Протилежні кути паралелограма рівні:
\(A =\)\(C\),  \(B =\)\(D\)
paralelograms 3.jpg
 
3. Діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл:
\(BO = OD\),  \(AO = OC\)
paralelograms 5.jpg
 
4. Діагональ ділить паралелограм на два рівних трикутника:
трикутники \(ABC\) і \(CDA\) дорівнюють.
paralelograms 6.jpg
 
5. Сума кутів, прилеглих до кожної сторони паралелограма, дорівнює \(180\) градусам: \(A +\)\(D = 180\)°
paralelograms 4.jpg
 
6. Навхрест лежачі кути при діагоналі рівні:
\(BAC =\)\(ACD\), \(BCA =\)\(CAD\)
paralelograms 7.jpg