Теорія:

Відношенням двох відрізків називається відношення їх довжин.
 
 
Розглянемо два відрізки \(AB\) і \(VN\), де відрізок \(АВ\) у \(2\) рази більше другого відрізка:
 
Proporc_nogr1.png
 
Відношення відрізків \(AB\) і \(VN\) дорівнює \(2 : 1\):
 
ABVN=21
 
Можна також сказати, що відношення відрізків \(VN\) і \(AB\) дорівнює \(1 : 2\):
 
VNAB=12 
 
У цьому прикладі відрізок \(AR\) дорівнює трьом одиницям, а \(VZ\) дорівнює двом одиницям.
 
Proporc_nogr2.png
 
Відношення відрізків \(AR\) і \(VZ\) дорівнює \(3 : 2\):
 
ARVZ=32
 
або
 
VZAR=23
Якщо відношення відрізків \(a\) і \(b\) дорівнює відношенню відрізків \(c\) и \(d\), тобто ab=cd,
то ці відрізки називаються пропорційними.
Порівнюємо дані раніше відрізки, вони не пропорційні, так як ABVNARVZ
 
Розглянемо дані малюнки:
 
Proporc_nogr1.png     Proporc_nogr3.png
 
Порівняємо відношення відрізків ABVNіAHVT. ABVN=21іAHVT=4221=21.
Значить, ABVN=AHVT — ці пари відрізків пропорційні.
 
Щоб записати відношення відрізків, необхідно два відрізки. Щоб знайти пропорційні відрізки, необхідно дві пари відрізків.