Теорія:

Два трикутника називаються подібними, якщо їх відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні.
Дано трикутники \(ABC\) і \(DEF\).
 
Якщо відомо, що ABDE=BCEF=ACDF=k  і A=D;B=E;C=F,
 
то можна зробити висновок, що ΔABCΔDEF.

Lidziba.png
 
Під час запису подібності трикутників важливо дотримуватися порядку букв. Рівним кутам відповідають певні літери.
Число k, яке дорівнює відношенню відповідних сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.
Щоб визначити, чи є трикутники подібними, не обов'язково знати довжини всіх сторін і градусні міри всіх кутів трикутників, це можна зробити простіше, використовуючи ознаки подібності трикутників.
 
Зверни увагу!
Відношення периметрів двох подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності трикутників PABCPDEF=k.
 

Відношення площ двох подібних трикутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності SABCSDEF=k2.