Умова завдання:

4Б.
Trapece_3.png
 
Для зміцнення конструкції кінцеві точки жердин \(AB\) і \(DC\) з'єднані канатами \(BD\) і \(CA\). В якості ще одного елемента зміцнення необхідна жердина \(OK\) перпендикулярно землі від точки \(O\) перетину канатів.
 
1. Доведи, що довжина \(OK\) не залежить від відстані \(AD\) між жердинами, висловивши довжину \(OK\) через довжини \(AB = x\) і \(DC = y\).
 
2. Визнач довжину жердини \(OK\), якщо \(AB = \)3 м, а \(DC = \)9 м.
 
1. Вираз через \(x\) і \(y\)
\(OK =\)iii+i
 
2. (Довжину введи, округливши до сотих).
\(OK =\) м.