Умова завдання:

3Б.
Дано точки V(5;1) і N-7;8. Знайди координати вектора VN і вектора NV.
 
VN\(=\)\((\); \()\)
         
NV\(=\)\((\); \()\)
 
Які ці вектори? Обери правильні варіанти відповіді.