Умова завдання:

5Б.
Koord_vektori4.png
 
В системі координат дано координатні вектори i і j і вектори , , c, d, e, f, g, h і k.
 
Визнач:
 
1. У яких векторів обидві координати рівні \(x = y\)?                   
 
2. У яких векторів координата \(x\)\(=\)\(0\)?                           
                                           
3. У яких векторів координата \(y\)\(=\)\(0\)?
 
4. У яких векторів обидві координати додатні?      
 
5. У яких векторів обидві координати від'ємні?