Умова завдання:

2Б.
UZD simetrijas.jpg
 
1. Назви вид геометричного перетворення, за допомогою якого з фігури \(F\) можна отримати фігуру F3.
 
 
2. Відзнач параметр цього перетворення (парамет).