Умова завдання:

1Б.
Дано графік оберненої пропорційності y=8x.
Графік якої функції отримаємо, якщо даний графік повернемо на 90° навколо початку координат \((0;0)\)?
 
Обери правильну функцію: