Теорія:

Паралельне перенесення
Паралельним перенесенням фігури називається перенесення всіх точок простору на одну відстань в одному напрямку.
 
Паралельне перенесення визначає вектор, за яким відбувається перенесення.
Щоб здійснити паралельний перенос, потрібно знати напрямок і відстань, що означає задати вектор.
 
Pp.png
 
Щоб при паралельному перенесенні побудувати зображення багатокутника, досить побудувати зображення вершин цього багатокутника.
 
Первісна фігура і фігура, отримана після паралельного перенесення, рівні.
Паралельне перенесення використовується для конструювання графіків функцій.
На малюнку зображена парабола і два результати паралельного перенесення.
 
Grafiki_pp.png
 
Іноді паралельне перенесення зустрічається в незвичних ситуаціях.
Parbide1.jpg
Поворот
Якщо одна фігура отримана з іншої фігури поворотом всіх її точок щодо центру \(O\) на один і той самий кут в одному і тому ж напрямку, то таке перетворення фігури називається поворотом.
Щоб поворот мав місце, повинен бути заданий центр \(O\) і кут повороту α.
 
Проти годинникової стрілки додатний кут повороту, навпаки — від'ємний кут повороту (так само як кути повороту в одиничному колі).
Трикутник \(ABC\) повернений в додатному напрямку (приблизно на \(\)α\( = 45\) градусів).
 
Pagr.png
 
Якщо кут повороту дорівнює \(180\) або \(-180\) градусам, то фігура відображається як центрально симетрична даної, і цей поворот називається центральною симетрією.
 
Pagr_180.png
 
Площина вкрита фігурами, які взаємно повернені.
 
E70.jpg