Умова завдання:

1Б.
В системі координат дано точку з координатами P11;11. Визнач координати точки P1, яка отримана після виконання повороту точки \(P\) навколо початкової точки координат на кут 270°.
 
Відповідь: P1i;i