Умова завдання:

4Б.
У координатній площині намалюй чотирикутник, вершинами якого є точки:
 
\(A (\)9; 3\()\), \(B (\)3;−9\()\),  \(C (\)−9; −3\()\) і \(D (\)−3; 9\()\).

Побудуй чотирикутник A1B1C1D1, симетричний даному відносно точки \((0;0)\).

Назви координати вершин чотирикутника A1B1C1D1:
A1 \((\); \()\)
B1 \((\); \()\)
C1 \((\); \()\)
D1 \((\); \()\)