Теорія:

Для всіх кіл справедливо, що відношення довжини кола до його діаметру є одне і те ж число.
Це число прийнято позначати грецькою буквою π («пі»). У цього числа за комою нескінченна безліч цифр, порядок яких не повторюється.
Такі числа називаються ірраціональними.
 
Pi.jpg
 
У наш час, коли обчислювальні технології дуже розвинені, можна обчислити дуже багато значущих цифр. Скільки цифр використовувати в розрахунках, потрібно вирішувати залежно від того, яка точність необхідна. Іноді використовується навіть округлення до цілих π3, але найчастіше використовується π3,14.
 
Цікаво, що у березні (3 місяць) 14-го числа неофіційно у світі відзначають деньπ, в якому відбуваються математичні конкурси та інші цікаві події.
Довжина окружності позначається через \(C\), діаметр і радіус \(D = 2R\), значить
C=πD або C=2πR.
Rl_garums.png
 
Так як довжина всього кола дорівнює C=2πR, то довжина дуги в \(1°  \)дорівнює 2πR360°=πR180°.
 
Якщо градусна міра дуги дорівнює α градусам, то довжина такої дуги AB=l виражається формулою l=πR180°α.
Площа круга визначається за формулою S=πR2.
R_laukums.png
 
Площа сектора, градусна міра дуги якого \(1°\) , дорівнює πR2360°.
Якщо градусна міра дуги дорівнює α градусів, то площа такого сектора виражається формулою Sсект.=πR2360°α.