Теорія:

Додавання векторів за правилом трикутника
Дано вектори a і b. Якщо вектори a і b відкласти послідовно один за одним (початок вектора b потрапляє в кінець вектора a), то вектор суми c з'єднує початок одного вектора з кінцем другого вектора.
 
 
Запис:
a+b=c   або   AB+BC=AC
 
Такий прийом додавання векторів називається правилом трикутника.