Теорія:

Щоб краще зрозуміти закон віднімання векторів, треба згадати властивість математичних дій: додавання і віднімання.
 
Якщо x+y=z то x=zy.
Така ж властивість справедлива і для дій з векторами.
Щоб відняти вектор b з вектора a, потрібно знайти такий вектор c, сумою якого з вектором b був би вектор a.
Atnemsana1.png
 
Зверни увагу!
Легше запам'ятати, як знайти різницю векторів a і b, наступним чином:
1) вектори потрібно звести до загального початку \(A\);
2) з'єднати кінцеві точки \(B\) і \(C\);
3) напрямок вектора різниці від кінцевої точки зменшувача до кінцевої точки зменшуваного вектора.
Згадаймо закон паралелограма для додавання векторів. За цим законом вектор суми двох векторів, що лежать на сторонах паралелограма із загальною вершиною, проходить по довгій діагоналі паралелограма. Очевидно, що вектор різниці проходить по короткій діагоналі паралелограма.
 
Atnemsana2.png
 
Зауважимо, що при відніманні вектора a з вектора b, вектор різниці d буде протилежний вектору c, тобто d=c.
 
Atnemsana0.png
 
Atnemsana.png