Теорія:

Додавання кількох векторів за правилом багатокутника
Суму кількох векторів отримуємо так: складаємо перший і другий вектор, потім до їх суми додаємо третій вектор і т. д.
 
 
Із закону додавання векторів випливає, що сума декількох векторів не залежить від того, в якому порядку вони складаються.
 
Такий прийом додавання декількох векторів називається правилом багатокутника.