Умова завдання:

1Б.
x1.png
Дано вектори g і h. На якому з даних малюнків побудована сума векторів g і h за правилом трикутника