Теорія:

Додавання векторів за правилом паралелограма
Дано вектори a і b. Якщо вектори a і b виходять з однієї точки, то вектор суми c виходить із загальної початкової точки векторів і є діагоналлю паралелограма, сторонами якого є вектори a і b.
 
Запис:
 
a+b=c або AB+AD=AC
 
Такий прийом додавання векторів називається правилом паралелограма.
 
Так як DC=AB=b, то a+b=AD+DC=AC=c, виконуючи додавання за правилом трикутника, сумою залишається той же вектор c. Тому обидва способи складання рівноцінні.
 
1. Для будь-яких двох векторів a і b має силу рівність a+b=b+a (комутативний або переставний закон додавання).
 
2. Для будь-яких трьох векторів a, b, c має силу рівність a+b+c=a+b+c (асоціативний або сполучний закон додавання).