Теорія:

Добутком вектора a на число \(k\) (k0) називається вектор b, модуль якого дорівнює b=ka, при цьому:
- вектори a і b співнапрямлені, якщо \(k > 0\);
- вектори a і b протилежно напрямлені, якщо \(k < 0\).
Reiz1.png
При множенні вектора на число, даний вектор і результат колінеарні.
Справедливе таке судження:
Два ненульових вектора a і b колінеарні тоді і тільки тоді, коли існує таке число \(k\), при якому виконується рівністьa=kb.
Зверни увагу!
Якщо помножити вектор на число \(1\), одержимо рівні вектори.
Якщо помножити вектор на число \(-1\), отримаємо протилежні вектори.
Reiz2.png