Теорія:

Колінеарні вектори
Два відмінних від нуля вектори, які знаходяться на одній прямій або паралельних прямих, називаються колінеарними векторами.
Якщо два вектори a і b колінеарні, то це записується так: ab
Два колінеарних вектори можуть бути спрямовані в одному напрямку або в протилежних напрямках. У першому випадку колінеарні вектори називаються співнаправленими, а в другому — протилежно направленими векторами (див. ілюстрацію нижче).
 
Співнаправлені вектори записуються ab або ba;
протилежно направлені вектори записуються
ab або ba.
 
Вектори з рівними модулями і однаковими напрямками називаються рівними векторами
 
 
Рівні вектори a і b записуються так: a=b або b=a.
 
Вектори з рівними модулями і протилежними напрямками називаються протилежними векторами
 
 
 
Протилежні вектори a і b записуються так: a=b або b=a.
 
Змінюючи напрямок якого-небудь вектора на протилежний, виходить вектор, протилежний даному: AB=BA.